HOK-Elannon Edustajiston vaalit 2020

Olen kerran aikaisemminkin ollut ehdolla osuuskaupan vaaleissa, ja tänä vuonna kokeillaan uudestaan! Olen osana Uudenmaan vihreiden listaa, joka on vaaliliitossa Helsingin vihreiden listan kanssa. Äänestysnumeroni on 486.

Minulla on neljän kohdan toivomuslista, joita osuuskaupaltani pyydän, ja joita olen itse valmis ajamaan:

1. Ympäristönäkökulma kaikkeen toimintaan 

Kierrätetäänkö toiminnassa kaikki mikä voidaan? Hankitaanko toimipisteisiin ekoenergiaa – ja voitaisiinko sitä tuottaa itse lisää? Tarvitaanko valtavia valikoimia joka liikkeessä ympärivuoden – vai voitaisiinko kausiajattelua lisätä? Voidaanko suuremmilla kuljetuksilla säästää kuljetuksista? 

2.Työllistäminen 

Pidetään riittävästi väkeä töissä, kaikissa tehtävissä, kaikissa vuoroissa. Työllistetään entistä rohkeammin osatyökykyisiä erilaisiin tehtäviin. Tarjotaan jatkossakin reiluja työhöntutustumis ja työharjoittelupaikkoja.

3. Palveluita lähelle 

On tärkeää, että taajamissa kauppaan pääsee myös pyörällä. Kaupoissa hoidetaan paljon muitakin asioita, kuin pakolliset ruokaostokset: Niistä haetaan inspiraatioita arkeen ja juhlaan, hoidetaan pankkiasioita, noudetaan verkkokappaostoksia, jne. Osuuskaupalla on merkittävä rooli miten kaupunginosat kehittyvät, ja miten niissä asuvien arki sujuu. Varmistetaan siis, että myös lähiöissä on monipuolinen, esteetön palvelutarjonta. 

Pienemmillä paikkakunnilla ja harvaan asutuilla alueilla on tarvetta samoille palveluille, pienemmällä asiakasmäärällä. Osuuskaupan tehtävä on tarjota riittävästi palveluita myös kaupunkien ulkopuolella. 
 

4. Ekologisuusmittari tuotteiden vertailuun 

Tuodaan tuotteille selkeästi vertailukelpoinen ekologisuusmittari nähtäville, jossa huomioidaan tuotteen tai palvelun ekologinen-, vesi- ja hiilijalanjälki kokonaisuutena. Mittari voidaan tuoda näkyville hyllypaikoille ja ruokalistoihin, jotta asiakkaiden olisi mahdollisimman helppoa nähdä ja vertailla ostamiensa tuotteiden tai palveluiden ilmastovaikutuksia.