Etelä-Suomen median vaalikone 2022

Ensiksikin haluan sanoa kiitokseni vaalikoneen tekijöille. Ilahduin Etelä-Suomen median vaalikoneesta, sillä se oli napakka – sisälsi monipuolisesti oikeaa asiaa ja kiinnostavia asiakysymyksiä. Suosittelen kokeilemaan vaalikonetta esimerkiksi täällä meillä Hyvinkäällä Aamupostin sivuilla kun se avautuu. Tässä jo etukäteen vastaukseni väittämiin:

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottoaikoja tulee tarjota nykyistä enemmän myös iltaisin ja viikonloppuisin, vaikka se lisäisi kustannuksia. 

Täysin samaa mieltä

Jotta jonoja saadaan purettua ja ihmiset nopeammin hoitoon, myös ilta- ja viikonloppuvastaanottoa voidaan käyttää.

Helsingin terveyskeskuksien lääkärille on päässyt maksutta jo vuosia, ja samanlaista ilmaista palvelua pitää tarjota myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Täysin samaa mieltä

Olisi tärkeää, ettei hoitoon hakeutumiselle ole mitään esteitä – vaikka käyntimaksu olisikin verrattain pieni kustannus.

Aluevaltuuston pitää asettaa hyvinvointialueelleni hoitajamitoitus myös vanhusten kotihoitoon, vaikka laki ei sitä velvoita. 

Samaa mieltä

Kotihoidossakin pitää olla turvallinen ja riittävä hoivataso – joka riippuu myös asukkaan omasta voinnista.

Hyvinvointialueen pitää purkaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen jonoja palkkaamalla lisää työntekijöitä, vaikka se tarkoittaisi säästämistä muista sote-palveluista.

Samaa mieltä

Yleisesti ottaen ennaltaehkäisy on tehokas keino säästää kustannuksissa pitkällä aikavälillä. Myös työkyvyttömyyteen johtavat mielenterveysongelmat tulevat meille kalliiksi, joten panostaisin nuorten, lasten ja aikuisten mt-palveluihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuus on tärkeämpää kuin niiden läheinen sijainti. 

Samaa mieltä

Tarvitaan myös saavutettavia toimipisteitä ja liikkuvia palveluita – mutta joissain tapauksissa esimerkiksi puhelimitse ja verkossa tapahtuvaa neuvontaa eivät sijainnit rajoita.

Hyvinvointialueen terveyspalveluissa tulee taata hoitosuhteen jatkuvuus esimerkiksi perhelääkärimallin mukaisesti.

Eri mieltä

Niille, joilla on esimerkiksi pitkäaikaissairauksia toivon, että hoitosuhde voidaan rakentaa siten, että sama lääkäri on potilaan mukana pitkään. Ihan kaikille sitä ei varmaankaan voida kuitenkaan luvata.

Hyvinvointialueellani on saatava mielenterveyspalveluja ilman ajanvarausta.

Täysin samaa mieltä

Mielenterveyspiste jonne voisi hakeutua ilman erillistä ajanvarausta olisi hyvä palvelu.

Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava toimipiste, jossa on pysyvä lääkärin vastaanotto.

Samaa mieltä

Pienimmissäkin kunnissa olisi syytä olla edes osaviikkoinen vastaanotto.

On hyvä, että terveydenhuollossa pyritään korvaamaan fyysisiä potilastapaamisia etävastaanotoilla ja muilla digitaalisilla palveluilla.

Samaa mieltä

Silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja potilaalla on riittävät digitaidot – muussa tapauksessa saatavilla pitää olla myös muita palvelukanavia.

Ambulanssien saapumista haja-asutusalueille tulee nopeuttaa huomattavasti nykyisestä, vaikka se lisäisi kustannuksia nykytilanteeseen verrattuna.

En osaa sanoa

Keski-Uudellamaalla tilanne lienee ihan hyvä verrattuna moniin maakuntiin. Hyvää palvelutasoa ei kuitenkaan pidä päästää romuttumaan.

Rahoitus paloasemien nykyisen verkoston säilyttämiseksi on turvattava, vaikka se merkitsisi säästämistä sote-palveluista. 

Eri mieltä

Molempiin on kyllä löydyttävä riittävästi varoja – yleinen turvallisuus pitää voida taata joka tilanteessa.

Työnantajana hyvinvointialueen pitää olla valmis korottamaan henkilöstön palkkoja yleistä tasoa enemmän, jotta saadaan riittävästi osaavia työntekijöitä. 

Samaa mieltä

Palkkaus on valtakunnallinen kysymys, mutta alueemme voi tarjota lisää etuja työntekijöille, kuten koulutusmahdollisuuksia, liikuntaetuja tai harrastusmahdollisuuksia.

Aluevaltuutetun pitää puolustaa etenkin omassa kunnassaan tai asuinalueellaan olevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Eri mieltä

Aluevaltuutettu valitaan koko alueensa äänillä ja työpöydällä on koko alueen tulevaisuus. Tärkeää on turvata palveluita mahdollisimman kattavasti koko alueen asukkaille.

Hyvinvointialueen tulee välttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ostamista yksityisiltä palveluntuottajilta.  

Eri mieltä

Lähtökohtaisesti sotealueen pitäisi pystyä tuottamaan palvelunsa itse, mutta paikkoja ja palveluita kyllä tullaan ostamaan kuten tähänkin saakka.

Tällä hetkellä valtaosa lastensuojelun palveluntuottajista on yrityksiä, jotka tavoittelevat toiminnallaan taloudellista voittoa. Jatkossa hyvinvointialueiden tulisi ottaa itselleen suurempi vastuu lastensuojelupalveluiden tuottamisesta.

Täysin samaa mieltä

Nykyisellään useat firmat harjoittavat tätä lasten säilytystä ja kippaavat vaikeat tapaukset eteenpäin. Lastensuojelu on vaikeaa tuottaa voitollisena, joten ehkäpä sitä ei pitäisi edes yrittää tuottaa yksiyisesti.

Hyvinvointialueen pitää pyrkiä ensisijaisesti kustannustehokkuuteen, vaikka se tarkoittaisi palvelujen keskittämistä.  

Eri mieltä

Sairauksien ja ongelmien hoidossa kustannustehokkuus ei aina takaa parasta hoitoa. Tarvitaan oikeudenmukainen tasapaino palveluiden järjestämiseen, keinovalikoimaa valtuusto miettii tulevaisuudessa yhteistoiminnassa.

Hyvinvointialueille pitää antaa verotusoikeus (maakuntavero).  

Samaa mieltä

En ole varma ratkaiseeko tämä rahoituksen ongelmia kokonaan, ottaen huomioon, että yksi veroprosentti tarkoittaa esim Uudellamaalla aivan eri summia kuin Kainuussa. Pidän kuitenkin kannatettavana, että alueen rahoitus on sen omissa käsissään – muuten todellinen valta jää valtiovarainministeriölle, ei alueen päättäjille.

Aluekehitykseen ja maakuntakaavoitukseen liittyvät tehtävät pitää siirtää maakuntaliitoilta hyvinvointialueiden vastuulle.

En osaa sanoa

Mahdollisesti nämä voisivat olla sellaisia tehtäviä joita tulevaisuudessa siirretään. Siirrosta kuitenkin päättää eduskunta.

Aluevaltuustoissa pitäisi olla kuntakohtaiset kiintiöt, jotta pienetkin kunnat saisivat äänensä kuuluviin.  

Samaa mieltä

Tällainen ajatus on käynyt mielessä, mutta en tiedä tarkalleen kuinka demokraattisesti sen voisi toteuttaa.

Taloudellisiin vaikeuksiin joutuva hyvinvointialue pitää ennemmin yhdistää toiseen hyvinvointialueeseen kuin antaa sille lisää rahaa. 

Samaa mieltä

Joustoakin pitää olla, mutta alue, joka toistuvasti joutuu taloudelliseen pinteeseen saattaa olla liian pieni pärjätäkseen. Toisaalta alueellisille erityispiirteille pitää olla liikkumatilaa budjetissa ja lisärahoitusta valtiolta.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *