Vaalikonevastauksia aluevaaleissa 22

Hs, Is jne sanomien vaalikonettä hyödyntävien tahojen kysymyspatteristo tulee tässä. Kokosin vastaukseni ja perusteluni tähän yhteen. Sanomien vaalikone aukeaa äänestäjille 14.12.

Julkisten terveyspalvelujen maksullisuus on hyvä asia.

Osittain eri mieltä

Olisi tärkeää, ettei hoitoon hakeutumiselle ole mitään esteitä – vaikka käyntimaksu olisikin verrattain pieni kustannus.

Mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa on taattava oikeus saada hoitoa tietyn ajan, esimerkiksi seitsemän päivän sisällä, vaikka se lisäisi kustannuksia.

Täysin samaa mieltä.

Nopeasti saatu keskusteluapu on tutkitusti tehokas tapa auttaa mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä – ja voi parhaimmillaan vähentää pidempiaikaisen terapian tarvetta.

Palvelusetelin käyttöä tulisi lisätä jonojen purkamiseksi.

Täysin samaa mieltä.

Tarvittaessa kyllä. Lyhyemmät jonot ovat potilaalle tärkeämpi tavoite, kuin sotealueen omavarainen toiminta.

Paperittomille eli oikeudetta maassa oleskeleville ihmisille on taattava oikeus kiireellisten terveyspalvelujen lisäksi kroonisten sairauksien hoitoon, suun terveydenhoitoon ja rokotuksiin.

Täysin samaa mieltä

Hoitamatta jääneet sairaudet pahenevat ja tulevat hoitojonoon siten joka tapauksessa. Ennaltaehkäisevä terveydenhoito on tärkeää riippumatta ihmisen juridisesta statuksesta.

Mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon käytettävää osuutta terveydenhoidon menoista on kasvatettava.

Osittain eri mieltä

Ei ole kestävää hankkia mielenterveyspalveluille lisärahoitusta muun terveydenhoidon kustannuksella. Sen sijaan valtion on tultava asiassa vastaan ja kohdennettava aluekohtaisesti lisärahoitusta mm. kolmannen sektorin ja kuntien hyvinvointi ja terveystyölle.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten palveluita pitäisi siirtää yrityksiltä enemmän julkisen puolen hoidettavaksi. Nyt valtaosa lastensuojelulaitosten ylläpitäjistä on yksityisiä yrityksiä.

Osittain samaa mieltä

Nykytilanne osoittaa, että laitokset ovat ensisijaisesti vain lasten ja nuorten säilytyspaikkoja, ja se on väärin. Liian “vaikeat” lapset lähetetään helposti eteenpäin, joten tietty kermankuorinnan maku yksityisten toiminnassa näkyy. Laitosten tulee olla laadukkaita ja niiden valvonta pitää olla tiukkaa. Paikkoja tarvitaan kyllä sekä yksityiseltä, että julkiselta puolelta: Mahdollisesti enemmän julkiselta puolelta.
Alle 25-vuotiaille pitäisi tarjota maksuton ehkäisy

Täysin samaa mieltä

Jokaisella nuorella on oikeus seksuaaliterveyteen – mielestäni maksutonta ehkäisyä tulisi tarjota kaikille alle 30-vuotiaille.

Nykyisin koululaisilla on kolme laajaa terveystarkastusta peruskoulun aikana. Määrää tulisi lisätä neljään, vaikka se lisäisi kustannuksia.

Osittain eri mieltä

Panostaisin saavutettavuuteen yleisellä tasolla, siten, että koululaisella olisi aina mahdollisuus ja matala kynnys tavata terveydenhoitajaa.

Vanhusten kotihoitoon pitäisi tuoda enemmän sähköisiä palveluita kuten videopuheluja ja älylaitteita.

Osittain samaa mieltä

Kyllä, mutta vain niiden vanhusten kanssa, joille laitteiden käyttö on luontevaa ja sujuvaa.

Vanhusten hoivassa pitäisi siirtää painopistettä edelleen kotihoidon puolelle.

Osittain samaa mieltä

Samalla pitää varmistaa, että vanhus ei jumiudu kotiinsa. Tarvitaan sosiaalisia piirejä ja yhteisöjä, kotihoitoa ja kuljetuspalveluita – jotta jokainen voi elää hyvinvoivaa ja aktiivistakin arkea mahdollisimman pitkään.

Kaikki paloasemat on säilytettävä.

Täysin samaa mieltä

Keski-Uudellamaalla kyllä, meillä on yhdessä Vantaa-Keravan kanssa maailmanluokan pelastuslaitos, joka vastaa turvallisuudesta todella monipuolisissa ympäristöissä.

Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, vaikka se lisäisi kustannuksia.

Osittain samaa mieltä

Myös liikkuvien palveluiden varaan voidaan rakentaa palveluverkon laajennuksia.

Ulkomaisten hoitajien tuloa töihin Suomeen on helpotettava työvoimapulan lievittämiseksi.

Osittain samaa mieltä

Koska tulevaisuudessa tekijät eivät riitä, on selvää, että myös ulkomailta tarvitaan uusia käsipareja alalle. Tärkeää olisi myös huolehtia alan vetovoimasta ja siitä, että alalta ei lähtisi jatkuvasti suurta määrää työntekijöitä pois.

Jos hoitajista on pulaa, heitä pitäisi houkutella töihin suuremmalla palkalla.

Osittain samaa mieltä

Sydän sanoo kyllä, mutta lompakko taitaa sanoa ei. Mikäli lisärahoitusta ei ole luvassa, ei kustannuksia ole varaa kasvattaa merkittävästi. Terveydenhoitoalan palkkaus pitää ratkaista myös valtakunnallisesti.

On tärkeämpää luoda keskitettyjä, eri palvelut saman katon alle kokoavia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä kuin pyrkiä pitämään palvelut mahdollisimman lähellä.

Osittain samaa mieltä

Tuodaan liikkuvia palveluita syrjäseuduille, sekä pidetään tärkeimmät ja useimmin käytetyt palvelut kaikille lähellä. Keskitetään tarvittaessa vaativia toimintoja kuten leikkauksia tai synnytysosastoja.

On oikein, että esimerkiksi Uudeltamaalta siirretään sote-uudistuksen myötä enemmän rahaa niille alueille, joissa väestö on iäkkäämpää ja sairaampaa.

Osittain samaa mieltä

Jokaisella alueella on omat haasteensa, ikääntyvyyden, kielikysymysten, etäisyyksien tai muiden sosiaalisten syiden takia. Kysymys tulonsiirroista onkin paljon monimutkaisempi – ja alueiden rahoitus pitää järjestää ja ratkaista tulevaisuudessa kestävälla tavalla.

Eduskunnan pitäisi säätää laki, jolla hyvinvointialueet saisivat verotusoikeuden

Osittain samaa mieltä

En ole varma ratkaiseeko tämä rahoituksen ongelmia kokonaan, ottaen huomioon, että yksi veroprosentti tarkoittaa esim Uudellamaalla aivan eri summia kuin Kainuussa. Pidän kuitenkin kannatettavana, että alueen rahoitus on sen omissa käsissään – muuten todellinen valta jää valtiovarainministeriölle, ei alueen päättäjille.

On hyvä asia, että homo- ja lesbopareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla

Täysin samaa mieltä

Asiassa ei ole minulle mitään epäselvää.

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä

Täysin samaa mieltä

Refugees welcome.

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia

Osittain eri mieltä

Opettajien resurssit ja aika on tässä olennaista – kuten myös mm. avustajien määrä.

Perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle

Osittain samaa mieltä

Useimmat ihmisten arvot ovat yhtä hyviä lähtökohtia politiikalle.

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Osittain eri mieltä

Hyvälaatuisia ostopalveluja voidaan käyttää, ja niiden valvontaan pitää kiinnittää huomiota. Lähtökohtaisesti alueen pitäisi pystyä tuottamaan suurin osa palveluistaan myös itse.

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Osittain samaa mieltä

Meillä on edessä vain huonoja vaihtoehtoja, jos joudumme turvautumaan erityisen laajoihin leikkauksiin.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Osittain samaa mieltä

Kyllä, jos kyse todella on ahkeruudesta ja omista taidoista. Aina näin ei ole. Yleisellä tasolla suuret tuloerot haittaavat yhteiskuntarauhaa ja koheesiotamme.

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Osittain eri mieltä

Hyvinvointivaltion palveluja voidaan virittää uudelleen, mutta hyvinvoinnista ei kannata tinkiä.

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä

Kuolleella planeetalla ei ole talouskasvua.

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin samaa mieltä

Ilmastokriisi on aikamme merkittävin uhka ja ongelma.

Hyvinvointialueen kireän taloudellisen tilanteen vuoksi on perusteltua luopua pienistä neuvoloista ja terveyskeskuksista.

Osittain eri mieltä

Jatkossakin tarvitaan ns. lähipisteitä joissa voidaan kierrättää palveluita tarvittaessa. Esimerkiksi neuvola voi toimia parina päivänä viikossa ja toisina päivinä esimerkiksi mielenterveyden matalan kynnyksen vastaanotto. Miettisin vakavasti miten tulevaisuuden käyttö ratkaistaan ennen kuin suoralta kädeltä hylkäisin kaikki pienemmät toimipaikat.

Terveyskeskuksissa kannattaa siirtää nykyistä suurempi osa asioinnista puhelimella tai sähköisillä välineillä hoidettavaksi, vaikka Järvenpäässä on ollut suuria ongelmia.

Osittain samaa mieltä

Olennaista on, että palvelukanavia on useita. Esimerkiksi meillä Hyvinkäällä takaisinsoitto ruuhkautui juuri siksi, että ikääntyviä, digitaidottomia asiakkaita on enemmän. Tärkeää on, että meillä on riittävästi henkilöstöä, jolla oikeat työvälineet. Digitaitaitoja voidaan myös parantaa yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa, jotta yhä useammalle tulisivat mm. omakanta ja sähköinen ajanvaraus tutuiksi.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut pitää viedä esimerkiksi kouluille, eikä keskittää isoihin yksiköihin.

Täysin samaa mieltä

Mahdollisuus päästä tapaamaan ammattilaista omassa arkisessa ympäristössään ja vaivattomasti olisi erinomainen tavoite!

Jokaisessa kunnassa tulee sijaita vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.

Osittain samaa mieltä

Tuodaan liikkuvia palveluita syrjäseuduille, sekä pidetään tärkeimmät ja useimmin käytetyt palvelut kaikille lähellä. Keskitetään tarvittaessa vaativia toimintoja kuten leikkauksia tai synnytysosastoja.

Jokaisella hyvinvointialueella on oltava ympäri vuorokauden päivystävä sairaala, vaikka se lisäisi kustannuksia.

Täysin samaa mieltä

Etäisyyksienkin takia arvelen olevan hyvä, että päivystystä on saatavilla joka alueella. Se, että onko kaikkea vaativaa leikkaussali- tai synnytystoimintaa joka sairaalassa 24/7 tarjolla on monimutkaisempi kysymys.

Hallituksen ajamaa seitsemän päivän hoitotakuuta ei pidä säätää, koska se on liian kallis, eivätkä hyvinvointialueet pysty täyttämään vaatimusta.

En osaa sanoa

En usko tavoitteen olevan nyt lähivuosina realistinen, mutta tarpeellinen avaus. Mikäli valtioneuvosto on valmis rahoittamaan toiminnan, se voidaan toteuttaa, mutta muuten uskon sen olevan liian kallis ja toteutuessaan verottavan muita palveluja kohtuuttomasti.

Hyvinvointialueen tulee mahdollistaa yksityiseen hoitoon pääsy palvelusetelillä, jotta hoitoon pääsyn määräajoista ei lipsuta.

Osittain samaa mieltä

Joihinkin palveluihin ja esimerkiksi ruuhkien purkamiseksi kyllä. Lyhyemmät jonot ovat potilaalle tärkeämpi tavoite, kuin varsinainen palveluntuottaja.

Lääkäriaika on jatkossa kyettävä varaamaan netin kautta myös julkisella puolella kaikkialla Suomessa

Täysin samaa mieltä

Miten palveluunohjaus ikinä järjestetäänkin, on internetissä yhteydenotto oltava mahdollista.

Hoitajamitoitus on peruttava, koska hoitajapulan vuoksi lain edellyttämiä tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa kaikissa yksiköissä, ja osa vanhuksista pärjäisi pienemmälläkin hoitajamäärällä.

Osittain eri mieltä

Historia on osoittanut, että suosituksella pyyhitään lähinnä lattiaa. Joten yksityisiäkin sotejärjestäjiä pitää velvoittamaan tarjoamaan edes riittävä henkilöstö, jotta hoito voidaan järjestää turvallisesti.

Hoitajamitoituksesta huolimatta yksiköt voivat toimia henkilökuntapulan vuoksi yhä vajaalla miehityksellä. Jatkuvasti alimiehityksellä toimiva yksikkö tulee sulkea ja asukkaat siirtää toiseen hoivakotiin.

Osittain samaa mieltä

Sääntöjä rikkovalle järjestäjälle pitää olla seurauksia. Se ei muuten olisi reilua sääntöjä noudattaville toimijoille. Äkilliset sairauspoissaolot jne ovat hyvin ymmärrettäviä ja tiettyä joustoa on tietenkin oltava.

Vanhusten hoivassa painopistettä on entisestään siirrettävä tuettuun kotihoitoon.

Täysin samaa mieltä.

Varmistetaan, että ikääntyvä kansanosamme voi paremmin ja voi siten pärjätä tutussa ympäristössään pidempään. Niille, joille hoivantarve on suurempi, on ilman muuta taattava paikka nopeasti.

Vaikka uusi teknologia olisi ikääntyneille haasteellisempaa, heidän on tyydyttävä etäpalveluihin siinä missä muidenkin.

Osittain samaa mieltä.

Silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja turvallista. Jonkin verran asioita voi hoitaa myös ihan puhumalla puhelimessa – ei nytkään jokaista reseptin uusimista käydä lääkärillä tai videopuhelulla tekemässä. Laaja valikoima työkaluja jotka toimivat, ja niistä valitaan kulloinkin paras, jota kyseinen potilas osaa käyttää.

Kuraattorit ja psykologit kuuluvat oppilaiden lähelle kouluihin, eikä heidän työpanostaan saa käyttää hyvinvointialueen muihin tarpeisiin.

Osittain samaa mieltä

Kouluihin palkatut henkilöt ovat erityisesti siellä koululaisten tarpeiden vuoksi, mutta uskon, että joustoakin riittää kunhan järjestelyistä kuullaan myös työntekijää.

Hyvinvointialueen tulee säilyttää maailmallakin ihaillut neuvolapalvelut täysin julkisen puolen tuotettavina, eikä pienimpiäkään neuvoloita saa lakkauttaa.

Osittain samaa mieltä.

Kyseeseen voi tulla esim palveluaikojen rajaus siten, että pieni neuvola on auki parina päivänä viikossa – mutta lähtökohtaisesti pitäisin verkoston ja palvelut niin kattavina kuin mahdollista.

Hoitohenkilökunnan tulee saada muita suuremmat palkankorotukset työn kuormittavuuden vuoksi.

En osaa sanoa.

Moraalisesti se olisi perusteltua, mutta palkkaus kuuluu työmarkkinaneuvotteluille, eikä aluevaltuusto päätä palkoista.

Hoitajapulan ratkaisuksi on tarjottu usein työperäistä maahanmuuttoa. Sote-palveluihin löytyy kuitenkin riittävästi henkilökuntaa ilman voimakasta maahanmuuttoa.

Osittain eri mieltä

Ei ainakaan toistaiseksi ole löytynyt.

Suomessa työskentelevältä sairaanhoitajalta vaaditaan hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Hoitajien pätevyys- ja kielivaatimuksia tulee höllentää hoitajapulan lieventämiseksi.

Täysin eri mieltä

Potilasturvallisuuden nimissä henkilökunnan pitää olla pätevää ja väärinkäsityksiä ei saisi syntyä.

Maakuntavero tulee ottaa käyttöön hyvinvointialueiden tulevaisuuden ja itsenäisyyden takaamiseksi.

Osittain samaa mieltä

Rahoitus pitää saada järjestettyä jotenkin itsenäisemmin – mutta maakuntaverossa on omat huonot puolensä myös. Asia edellyttää pidempää valmistelua ja vaihtoehtojen puntaroimista.

Kokonaisveroaste saa nousta hyvinvointialueiden ja maakuntaveron myötä, jotta kansalaisten terveydenhuolto voidaan turvata.

Osittain samaa mieltä

Huoltosuhteen heikkeneminen tarkoittaa joko palveluista leikkaamista tai maksujen korotuksia. Myös verot ovat yhtenä vaihtoehtona, kun kokonaisuutta tarkastellaan.

Jos hyvinvointialue ei selviydy jatkossa mahdollisen maakuntaveron tuotoilla, se on liitettävä toiseen hyvinvointialueeseen.

Täysin samaa mieltä

Liian pieniä alueita ei kannata ylläpitää.

Hyvinvointialueen ei tule nostaa asiakaspalvelumaksuja sote-palvelujen rahoittamiseksi.

Osittain samaa mieltä

Asiakasmaksut lisäävät joskus jopa huono-osaisuuden kierrettä viivyttämällä hoitoon hakeutumista ja päätymällä ulosottoon.

Hyvinvointialueiden tulee ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalveluja nykyistä mallia enemmän yksityisille sote-firmoille.

Täysin eri mieltä

Yksityinen puoli voi tukea ja toimia julkisten palvelujen rinnalla.

Sote-uudistukselle tulee määritellä selkeä säästötavoite, vaikka se tarkoittaisi palveluista leikkaamista.

Täysin eri mieltä

Katsoisin asiaa mielummin siltä kantilta, miten voidaan hillitä kustannusten kasvua – leikkaaminen suoraan usein johtaa vain palvelujen huonontumiseen ja toisaalta terveyserojen kasvuun.

Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajan pitää toimia tehtävässä kokopäiväisesti ja hänelle tulee maksaa sen mukaista palkkaa/palkkiota esimerkiksi 6000-7000 euroa kuussa.

Osittain samaa mieltä

Luultavasti tehtävä tulee olemaan laaja, joten vähintään osa-aikainen tehtävä on varmasti kyseessä – tällöin myös tehtävästä kuuluu maksaa asianmukainen korvaus. Valtuusto päättää itse mikä on alueensa asianmukainen korvaus ja käytäntö korvauksille.

Hyvinvointialueille ei tule jatkossa siirtää yhtään lisää tehtäviä.

Osittain eri mieltä

Kyllä kokonaisuutta kannattaa tarkastella myöhemminkin. Onko jotain kunnallista ympäristövalvontaa tai eläinlääkäritoimintaa tai vastaavaa jota voisi perustellusti joskus tehdä myös maakuntatasolla?

Ministerien ja kansanedustajien ei pitäisi olla ehdolla aluevaltuustoihin.

Osittain samaa mieltä.

Kiellettyä se ei ole, mutta mitenköhän todennäköisesti esim ministeri oikeasti näihin asioihin paneutuu? Toivoisin, että äänestäjät näkevät lävitse jos joku yrittää vetää heitä höplästä.

Palo- ja pelastustoimen tuleva siirto kunnilta hyvinvointialueille pitää perua.

Täysin eri mieltä

Se juna on mennyt jo. Maakunnallinen pelastustoimi on riittävän laaja, jotta tehtäviä ja kalustoa voidaan tehokkaasti jakaa ja organisoida.

Palo- ja pelastustoimen riittävät resurssit tulee varmistaa säädöksillä.

täysin samaa mieltä

Myös alan houkuttelevuudesta ja VPK:iden roolista kannattaa keskustella. Haluamme jatkossakin ihmisiä mukaan pelastuslaitosten toimintaan.

Pienillä paikkakunnilla hälytystehtäviin riittää VPK:n toimipiste.

Osittain samaa mieltä

Näin joillain syrjäseuduilla jo nyt onkin. Rahoitus pitää olla sillä tasolla, että toimintaa kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin. Iso kiitos kaikille VPK aktiiveille jotka tekevät hyvää työtä kotiseutujensa hyväksi!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *