Lähimetsä on asumisen vetovoimatekijä.

Lähimetsä on asumisen vetovoimatekijä. 

Jyväskylän kaupungin teettämän metsäkyselyn tulosten mukaan “metsien läheisyydellä on erittäin suuri rooli asukkaille ja juuri lähellä sijaitsevat metsät lisäävät ja motivoivat metsien virkistyskäyttöön”. Usein kaupungin vetovoimatekijöinä pidetään esimerkiksi varhaiskasvatusta tai tonttitarjontaa, mutta kysely Jyväskyläläisille osoittaa myös lähiluonnon olevan varsin tärkeä arvo. 

Lähimetsien säilyttäminen onkin tämän tiedon valossa erityisen kannatettavaa, eri kaupunginosissa läheltä saavutettavat metsät ovat huokea panostus terveyteen ja hyvinvointiin. Kyselyn perusteella metsissä erityisesti rentoudutaan ja puretaan stressiä. Tärkeäksi koettiin mahdollisuus päivittäiseen luontokontaktiin. Liikunnan lisäksi metsillä koetaan olevan myös muita positiivisia terveysvaikutuksia: Erityisesti luonnonrauha ja maisemat koettiin psyykkistä hyvinvointia lisääviksi tekijöiksi. 

Metsä on myös turvapaikka useille eläinlajeille kaupungissa, samaan lajien monimuotoisuuteen ei hoidetuissa puistolla päästä kaupunkialueella. 

Arvostetaan omia lähimetsiämme, eikä rakenneta niitä tukkoon. Olkoon luonto meilläkin positiivinen vetovoimatekijä kun uusia kaupunginosia suunnitellaan. 

Niko Kostia (Vihr.) 
Varavaltuutettu 
Teknisen lautakunnan varajäsen 

Julkaistu Aamupostissa 24.1.2020


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *