Vaaliteema: Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on asiakaslupauksemme, jolla jokainen saa yksilöllistä ja riittävää apua mahdollisimman nopeasti.

Tavoittelemme kattavia lähipalveluita, joita tukee etävastaanotto ja liikkuvat yksiköt. Keski-Uudellamaalla etäisyydet eivät useinkaan ole ongelma, mutta esimerkiksi joukkoliikenteen puute estää ja vaikeuttaa palveluihin hakeutumista. Kehitetään uusia liikkuvia palveluyksiköitä, esimerkiksi mielenterveysbussi, joka kiertäisi aluettamme mm. kouluilla. Tarjoten matalan kynnyksen ohjaus ja neuvontapalveluita, sekä mahdollisuuksien rajoissa myös keskusteluapua, vaikkapa avoimen kahvihetken muodossa. Luodaan rutiini, jolla eri palveluita voi saada jopa viikoittain kyläkaupan pihasta, koululta tai oman neuvona parkkipaikalta. Kun apua tarvitseva on tavoitettu, häneen voidaan olla yhteydessä myös puhelimitse ja varata aika esimerkiksi terveyskeskukseen lähinnä asukasta – tai seuraavalle kerralle kun bussi taas pysähtyy hänen naapurustossaan.

Varmistetaan, että henkilöstöllä on aikaa ja koulutusta kohdata ihmiset eri elämäntilanteissa, huomioiden taustat ja esimerkiksi kielen. Varmistetaan, että ihminen ymmärretään ja tulee kuulluksi tarvittaessa Suomen kielen lisäksi mm. viittomakielellä. Yhdenvertaisuus toteutuu, kun ammattilaisia on tarpeeksi, ja harvinaisissakin tapauksissa joku ammattilaisistamme on vähintään puhelinsoiton tai videopuhelun päässä. Tarvitaan riittävä määrä henkilöstöä, jotta he voivat keskittyä olennaiseen ja heillä on siihen riittävästi aikaa normaalioloissa. Varaudutaan paremmin myös sairauspoissaoloihin palkkaamalla henkilöitä, jotka suostuvat tarvittaessa työskentelemään esimerkiksi kahdessa yksikössä vuorottain – tällöin meidän ei tarvitse lähettää yllättäen tuuraajaa toiselle puolelle aluetta, jos se edes olisi mahdollista.

Tarvitaan aikaa ja ymmärrystä kohdata ihmisiä vaikeiden sairauksien, perheen sosiaalisten ongelmien, tai omien riippuvuuksien kanssa. Tarjotaan sosiaali- ja mielenterveyspalveluja matalalla kynnyksellä, yhden luukun periaatteella. Kohdataan ihmiset, potilaat ja omaiset lämmöllä ja avoimesti. Nykyään tähän ei aina ole mahdollisuutta, varsinkaan kun asiakkuudet ovat kasvussa ja toisaalta monet ongelmat ovat aina moninaisempia. Ollaan houkuttelevampi työnantaja, jotta voimme saada avoimiin paikkoihimme hakijoita – ja lisää ammattilaisia tekemään tärkeitä työtehtäviämme.

Pyritään kaikessa toiminnassa olemaan reilu ja tasa-arvoinen työnantaja. Kuullaan oikeasti henkilöstön kantoja ja ohjataan työskentelyä ja prosesseja paremmiksi yhteistyössä. Ollaan hyvä työyhteisö, jossa erilaisuus on rikkautta. Annetaan mahdollisuus kouluttautua ja kehittää itseään – jokaiselle työtehtävistä riippumatta. Sotealoilla on pesiytynyt tapa kruunata ja palvoa lääkäreitä, ja heille ollaan usein valmiita antamaan kuu taivaalta. Yhdenvertainen työnantaja antaa kuitenkin koulutusmahdollisuuksia ja joustoa myös hoitohenkilökunnalle ja kaikille muille, jotta työn mielekkyys säilyisi.

Tehdään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma koko toimintaan. Suunnitelmassa tulee ottaa kantaa, kuinka henkilökuntaa voidaan kouluttaa paremmin kohtaamaan ja tukemaan esimerkiksi sukupuolivähemmistöjä eri palveluissa – sekä pohtimaan laajasti palvelujen yhdenvertaisuutta, mm. seksuaali- ja kielivähemmistöjen osalta. Tärkeä tavoite on, että kukaan ei jättäisi hakeutumatta tarpeelliseen hoitoon epäasiallisen kohtelun pelossa.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *