Lähden ehdolle, koska tasa-arvo vaatii taistelijoita

Toisin kuin saatetaan väittää, tasa-arvo ei vielä toteudu kaikkialla. Kunnissakin on rakenteita jotka eivät kestä lähempää tarkastelua. Syrjivä rakenne on samasta työstä sukupuolen mukaan maksettava palkkio – tai rekrytointiprosessi, jossa arvioidaan ihonväriä, eikä pätevyyttä. Se voi olla opettaja tai opintojen ohjaaja joka ei kohtaa ihmistä yksilönä, tai se voi olla ennakkoluulo jonka vuoksi emme suhtaudu toisiimme avoimesti.

Meidän täytyy turvata esteetön ympäristö ja kommunikaatio, osallisuus, yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus kaikille kaupunkilaisille. Ottaen huomioon eri toimintakyvyn asteet, kuin asukkaan iänkin. Tarvitaan kaupungin laajuinen ohjelma yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumiseksi, ja otettava yhdenvertaisuus päätöksenteon lähtökohdaksi, vaikutusarvioineen. 

Kunnassa tulee olla hereillä ja uskaltaa ravistella kauhtuneet käsitykset. Tarvitaan joskus jopa koulutusta, mutta myös aikaa kohdata sukupuolten moninaisuus tai ihmisten erilaiset lähtökohdat. Tarvitaan herkkyyttä ja empatiaa kohdata köyhyys ja torjua sen aiheuttama eriarvoisuus.

Laaditaan koulujen ja nuorisotyön, sekä muun hyvinvointityön yhteydessä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Varmistetaan ja valvotaan, että ne eivät ole pelkkiä kauniita sanoja, vaan oikeasti tukena henkilöstön arjessa.

Olen ehdolla, koska tasa-arvo vaatii taistelijoita. Hyvinkäälläkin. 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *