Pelastusköysi pitkäaikaistyöttömälle – rakennetaan hyvinvointia.

Miltä kuulostaisi, jos rakennushankkeemme yhteydessä voisimme työllistää pitkäaikaistyöttömiä tai vastavalmistuneita työttömiä? Nuorille työttömäksi jääminen heti opintojen jälkeen on haitallista osaamisen ja motivaation kannalta. Pitkäaikaistyöttömyyteen vajonneiden on tunnetusti myös entistä hankalampi työllistyä uudelleen. Kaupunki on myös velvollinen keksimään kauan työttöminä olleille harjoittelupaikkoja tai koulutusta, tai jokaisesta henkilöstä maksetaan lopulta sakkomaksua. 

Kouvolassa on kokeiltu sopimusmallia, jossa kuntaan rakennettavaan kouluun työllistetään rakennusvaiheessa vaikeasti työllistyviä työntekijöitä. Tässä tapauksessa palkattavia on vähintään kaksi, vähintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja 18 tunniksi viikossa koulun työmaalle. Hankintalain mukaan tilaaja ei voi määritellä, että palkattavat ovat juuri samalta paikkakunnalta, mutta sopimuksen henki on kyllä ainakin esimerkkitapauksessa hyvin selvä. Urakoitsija aikoo Kouvolan Sarkolan koulun rakennuksille palkata henkilöitä avustaviin tehtäviin, sekä rakennussiivoukseen.  

Minusta silläkin riskillä, että työpaikka menee naapurikuntalaiselle, olisi ihan kohtuullista vaatia soveltuvissa hankkeissa sosiaalista työllistämistä urakoitsijoilta. Miljoonaluokan rakennushankkeet menevät yhteisestä kukkarostamme, tällä tavoin meidän olisi mahdollista korvamerkitä siitä edes siivu oman kylän pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Työllistäminen koskee siis heidän lisäkseen myös nuorisotakuun piirissä olevia alle 30-vuotiaita työttömiä, sekä henkilöitä, jolla on työllistymistä vaikeuttava vamma tai sairaus.  


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *