Hyvinvointia Hyvinkääläisille

Puhuimme Hyvinkään vihreiden podcastissa (Kuuntele: Spotifyssa / Youtubessa) toimintakykyvelasta, jakso sai minut ajattelemaan hieman hyvinvointiamme.

Jaksossa esitän kaksi konkreettista ehdotusta, joilla voisimme mahdollistaa vireän ja monipuolisen arjen yhä useammalle. Ensinnäkin voisiko palvelulinjoja lisätä tai säätää siten, että sen avulla pääsisi myös harrastuspaikoille tai kulttuurin pariin? Jaksossa ehdotin yhteyttä terveysmetsään, mutta pysäkkejä voisi luonnollisesti olla muuallakin – kuten Sveitsissä tai taidemuseolla. Kävi ilmi, että palvelulinjan vuoroväli on sellainen, että se on tarkoitettu ainoastaan kaupassakäyntiin – ei esimerkiksi päivän lehtien lukuun kirjastolla. Minusta palvelulinjat kannattaisi ottaa tarkasteluun juuri tästä näkökulmasta. Haluammehan, että ikäihmiset pääsisivät nauttimaan kaupunkimme tarjonnasta helpommin ja joustavammin?

Toiseksi ehdotin, että kaupungin omien palveluiden tulisi lähtökohtaisesti olla pääsymaksuttomia kaikille yli 55-vuotiaille. Tarkoittaen siis sitä, että esimerkiksi uimalaan tai taidemuseoon olisi entistäkin matalampi kynnys mennä – tavoitteena siis luonnollisesti omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen.

Tällaisia hyviä, vapaita kohteita jo on kaupungissa. Esimerkiksi kuntoportaat tai ulkokuntosali Sveitsissä ovat juuri tällaisia maksuttomia kohteita, jotka kannustavat hyvinvoinnista kiinni pitämiseen. Terveydestä huolehtiminen on tärkeää kaiken ikäisille – mutta erityisesti myöhemmän keski-iän vaiheilla voidaan saavuttaa monta tervettä elinvuotta lisää. Hyvinvoiva asukas käyttää vähemmän sotepalveluja, jaksaa paremmin työelämässä, sekä olla aktiivisena osana kaupunkimme toimintaa, esimerkiksi harrastusryhmissä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Ajatuksena ennaltaehkäisevä työ ei ole mitenkään uusi – mutta sille on edelleen vaikeaa kanavoida rahoitusta. Kasvavat menoerät nyt kalpenevat monen mielessä tulevien sotesäästöjen rinnalla. Olisiko ensi valtuustolla aidosti rohkeutta tehdä panostuksia ihmisten omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *