Lähden ehdolle, jotta sukupolveni ääni kuuluisi valtuustossa

Ikä tuo kokemusta, viisautta ja tyyneyttä suhtautua asioihin asioina. Arvostan kokeneempia valtuutettuja suuresti, tietty jatkuvuus valtuustoryhmien työskentelyssä ei olisi mahdollista, jos kaikki henkilöt vaihtuisivat joka vaaleissa. Nykytilanteessa valtuuston keski-ikä kuitenkin jatkaa vain nousuaan, eikä ole enää laajasti edustava otos kuntalaisia.

Täytän itse vaalivuonna 30, eli en virallisesti sen jälkeen enää kuulu nuorisopoliitikkojen sarjaan. Kuitenkin minulla ja sukupolvellani on jotain annettavaa tämän päivän politiikassa. Varallisuus, turva, elämänkatsomus tai globaalius ovat muuttuneet olennaisesti useiden nykypoliitikkojen nuoruudesta. Tulevaisuuden kaupungit, ilmastonmuutos ja työelämä ovat asioita, joista meilläkin on sanottavamme, sillä ne tulevat koskettamaan meitä vielä pitkään. Me tarvitsemme eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä, laajan läpileikkauksen, joka voi ottaa erilaiset kaupunkilaiset paremmin huomioon. Toivon, että vaaleissa valittaisiin myös muualta maailmalta muuttaneita, tai heidän lapsiaan. Uskon, että heidän näkemyksensä kaupunkimme asioista on ehdottomasti oman äänensä arvoinen. Tervetuloa ehdolle, jos vihreä lista ja sen ohjelma on sinulle mieleen!

Toivon vilpittömästi itseäni nuorempia ehdolle myös, uskon, että nuoremmat ehdokkaat voivat lisätä myös nuorempien äänestäjien mielenkiintoa vaaleihin. Mutta ennen kaikkea toivon nuoria ehdolle siksi, että olemme viisaampia yhdessä. Se, että ryhmissä, lautakunnissa ja valtuustoissa kuuluu eri ikäisten elämänkokemus ja toiveet, tekee meistä parempia päättäjiä.

Minä lähden ehdolle kuntavaaleissa, jotta sukupolveni ääni kuuluisi valtuustossa.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *